Kontakt

  Siedziba Firmy                                        Dział Projektów                                                      Dział Sprzedaży
                     
     Adres:
                                                  tel. 508 022 192                                                      tel. 32 415 01 42
 47-400 Racibórz                                                                                                                       kom. 519 722 380
ul.Mariańska 73a                                    
                                                                Mateusz Krajewski                                                   Krzysztof Dedek     
www.halama-stal.pl                e-mail: mateusz.krajewski@halama-stal.pl                e-mail: krzysztof.dedek@halama-stal.pl    
                                                                                                                                                              
biuro.halama@wp.pl