Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego HALAMA STAL NIERDZEWNA prowadzonego pod adresem http://sklep.halama-stal.pl/ . Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. Właścicielem sklepu jest firma: HALAMA Marek Halama, ul. Mariańska 73a, 47-400 Racibórz, NIP 6391836851 nr rachunku bankowego BGŻ 51 1600 1462 1025 4706 2000 0001, 
  BGŻ 18 2030 0045 1110 0000 0192 2030.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie http://sklep.halama-stal.pl/ są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sklep internetowy HALAMA STAL NIERDZEWNA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 
ZAMÓWIENIA

 1. Aby dokonać zamówienia Klienta powinien dokonać rejestracji na stronie sklepu podając wymagane dane.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://sklep.halama-stal.pl/ . Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu
 3. Złożenie zamówienia w  http://sklep.halama-stal.pl/  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Na życzenie klienta do zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin) o potrzebie otrzymania fakturyfakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.


WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej poczty kurierskiej działającej na terenie Polski. Koszty dostawy są zróżnicowane ze względu na wielkość i ciężar przesyłki. Zawierają w sobie koszt dostawy zgodny z cennikiem kuriera oraz koszt pakowania produktu. Koszt przesyłki widoczna jest w momencie złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 1.  REKLAMACJE
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem wojciech.mokrzycki@halama-stal.pl informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu (wraz z pouczeniem) zostanie każdorazowo przesłany Klientowi (po złożeniu zamówienia towaru) na adres e-mail podany przez Klienta. 
 2. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu towaru.  


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zawartość strony internetowej http://sklep.halama-stal.pl/ jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na http://sklep.halama-stal.pl/ . 
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumentaWszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowe.

 
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] :Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

.....................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.