Prawo do odstąpienia od umowy

 

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin ten przedłuży się z obecnych trzech aż do dwunastu miesięcy-zgodnie z art. 29 niniejszej ustawy. 
Więcej na stronie internetowej https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/